Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1361. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Vrhnika za leto 2006, stran 3539.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi 9. in 17. člena Statuta Območne obrtne zbornice Vrhnika je skupščina Območne obrtne zbornice Vrhnika na 8. redni seji dne 14. 12. 2005 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Vrhnika za leto 2006
1.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
2.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,8% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od ena in pol-kratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,8% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrtni, v višini 1,4% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in oblike njihovega združevanja) mesečno v višini 4.652,00 SIT, kar predstavlja 2,8% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, od katere plačujejo prispevke za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje fizične osebe, ki so iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovane.
3.
Član, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
4.
Za člane iz prvega odstavka 1. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti (dvojni člani, trojni člani), se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
5.
V primeru, ko začne član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, pri prenehanju opravljanja dejavnosti tekom mesecem preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
6.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Vrhnika določi letno članarino skladno z 2. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2005 in drugi obrok 30. 9. 2005.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
7.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz 1. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor OOZ Vrhnika.
8.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo članarino tudi Obrtni zbornici Slovenije v višini in na način, kot ga s sklepom določi skupščina OZS.
9.
Davčna uprava Republike Slovenije skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine nakazuje članarino v skladu z določbami Zakona o davčni službi.
Vrhnika, dne 14. decembra 2005
Predsednik
Skupščine OOZ Vrhnika
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost