Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1356. Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje, stran 3535.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 103/04 in 75/05) objavlja minister za promet
S P R E M E M B E S E Z N A M A
tehničnih specifikacij za kmetijske
in gozdarske traktorje
V Seznamu tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (Uradni list RS, št. 13/04 in 75/05) se v stolpcu “Prenehanje veljavnosti” vnesejo naslednji podatki:
– pri TSV 419/00:  »Prenehanje veljavnosti 1. aprila 2006.
          Za veljavnost homologacij glej točko 5.4 TSV 419/01.«.
– pri TSV 421/00:  »Prenehanje veljavnosti 1. aprila 2006.
          Za veljavnost homologacij glej točko 5.4 TSV 421/01.«.
V seznam se na ustrezno mesto dodata novi vrstici, ki se glasita:
+---------+--------------------------+----------------------+----------------+
|Številčna|Naslov tehnične      |Začetek veljavnosti  |Prenehanje   |
| oznaka |specifikacije inpodročje |inzačetek obvezne   |veljavnosti   |
|     |njene veljavnosti     |uporabe        |        |
+---------+--------------------------+----------------------+----------------+
| ...  |             |           |        |
+---------+--------------------------+----------------------+----------------+
| TSV  |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti: |        |
| 419/01 |419/01 o zadaj nameščenih |1. april 2006.Začetek |        |
|     |zaščitnih konstrukcijah  |obvezne uporabe: glej |        |
|     |pri prevrnitvi za     |točko 5 tehnične   |        |
|     |ozkokolotečne kmetijske  |specifikacije.    |        |
|     |ali gozdarske       |           |        |
|     |traktorje.Velja za vsa  |           |        |
|     |vozila kategorij T2 in C2.|           |        |
+---------+--------------------------+----------------------+----------------+
| ...  |             |           |        |
+---------+--------------------------+----------------------+----------------+
| TSV  |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti: |        |
| 421/01 |421/01 o zaščitni     |1. april 2006.Začetek |        |
|     |konstrukciji pri     |obvezne uporabe: glej |        |
|     |prevrnitvi, ki je vgrajena|točko 5 tehnične   |        |
|     |pred vozniškim sedežem  |specifikacije.    |        |
|     |ozkokolotečnih kmetijskih |           |        |
|     |in gozdarskih       |           |        |
|     |traktorjev.Velja za vsa  |           |        |
|     |vozila kategorij T2 in C2.|           |        |
+---------+--------------------------+----------------------+----------------+
| ...  |             |           |        |
+---------+--------------------------+----------------------+----------------+
Št. 2460-20/2005-5
Ljubljana, dne 21. februarja 2006
EVA 2006-2411-0031
mag. Janez Božič l.r.
Minister za promet

AAA Zlata odličnost