Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1355. Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic, stran 3533.

Na podlagi 203. in 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
1. člen
Ta pravilnik določa cene tiskovin, obrazcev, preizkusnih tablic in registrskih tablic, ki se uporabljajo pri izvrševanju predpisov o varnosti cestnega prometa.
2. člen
Cene za posamezne tiskovine, obrazce in tablice so:
------------------------------------------------------------------------------
                               Cena v tolarjih
                                (skupaj z DDV)
------------------------------------------------------------------------------
 A Vozniško dovoljenje slovensko                   273,00
   Vozniško dovoljenje slovensko – italijansko            273,00
   Vozniško dovoljenje slovensko – madžarsko             273,00
   EU Prometno dovoljenje slovensko                  273,00
   EU Prometno dovoljenje slovensko – italijansko           273,00
   EU Prometno dovoljenje slovensko – madžarsko            273,00
   Ovitek dvodelni                           8,00
   Ovitek tridelni                           12,00
 B Potrdilo za preizkusne tablice PROM – 17              22,00
   Preizkusna tablica za avto, samolepilna – par          1.871,00
   Preizkusna tablica za motorno kolo, samolepilna – kos      1.310,00
   Preizkusna tablica za motorno vozilo, kovinska – par       3.056,00
 C Registrska tablica za avto – par, 2 x (dim. 120 x 520      4.307,00
  mm)
   Registrska tablica za avto dimenzije »R-4« – par, 1x       4.307,00
  (dim. 120 x 520 mm) in 1 x (dim. 220 x 340 mm)
   Ponovljena registrska tablica vlečnega vozila za lahki      3.056,00
  priklopnik – kos, 1 x (dim. 120 x 520 mm)
   Ponovljena registrska tablica vlečnega vozila za lahki      3.056,00
  priklopnik – kos, »R-4«, 1 x (dim. 220 x 340 mm)
   Registrska tablica za avto in lahki priklopnik – kpl,      6.460,00
  3 x (dim. 120 x 520 mm)
   Registrska tablica za avto in lahki priklopnik          6.460,00
  dimenzije »R-4« – kpl, 2 x (dim. 120 x 520 mm) in 1 x
  (dim. 220 x 340 mm)
   Registrska tablica za priklopno vozilo – kos, 1 x        2.154,00
  (dim. 120 x 520 mm)
   Registrska tablica za priklopno vozilo dimenzije »R-4«      2.154,00
  – kos, 1 x (dim. 220 x 340 mm)
   Registrska tablica za motorno vozilo – kos, 1 x (dim.      1.776,00
  150 x 150 mm)
   Registrska tablica za kolo z motorjem – kos, 1 x (dim.      1.776,00
  130 x 105 mm)
   Registrska tablica za izvoz (brez nalepk) – par, 2 x       4.307,00
  (dim. 120 x 520 mm)
   Registrska tablica za izvoz (brez nalepk) dimenzije       4.307,00
  »R-4« – par 1x (dim. 120 x 520 mm) in 1 x (dim. 220 x
  340 mm)
   Registrska tablica za izvoz (brez nalepk) – kos, 1x       2.839,00
  (dim. 220 x 220 mm)
  Registrska tablica za izvoz (brez nalepk) – kos, 1 x       1.776,00
  (dim. 150 x 150 mm)
  Registrska tablica za izvoz (brez nalepk) – kos, 1x       1.776,00
  (dim. 130 x 105 mm)
  Registrska tablica za izvoz priklopnega vozila (brez       2.154,00
  nalepk) – kos, 1x (dim. 120 x 520 mm) –
  Registrska tablica za izvoz priklopnega vozila          2.154,00
  dimenzije »R-4« – kos, 1 x (dim. 220 x 340 mm)
  Nalepka za izvozno tablico za avto – kos              256,00
  Nalepka za izvozno tablico za motorno kolo – kos          256,00
  Nalepka za izvozno tablico za kolo z motorjem – kos        256,00
  Registrska tablica za policijski avto – par, 2 x (dim.      4.527,00
  120 x 520 mm)
  Registrska tablica za policijski avto dimenzije »R-4«      4.527,00
  – par, 1 x (dim. 120 x 520 mm) in 1 x (dim. 220 x 340
  mm)
  Ponovljena registrska tablica za policijski avto –        3.056,00
  kos, 1 x (dim. 120 x 520 mm)
  Ponovljena registrska tablica za policijski avto         3.056,00
  dimenzije »R-4« – kos, 1 x (dim. 220 x 340 mm)
  Registrska tablica za policijsko vozilo – kos, 1 x        2.839,00
  (dim. 220 x 220 mm)
  Registrska tablica za policijsko vozilo – kos, 1 x        1.776,00
  (dim. 150 x 150 mm)
  Registrska tablica za policijsko kolo z motorjem –        1.776,00
  kos, 1 x (dim. 130 x 105 mm)
  Registrska tablica za policijsko priklopno vozilo 1 x      2.271,00
  (dim. 120 x 520 mm)
  Registrska tablica za policijsko priklopno vozilo        2.271,00
  dimenzije »R-4« – kos, 1x (dim. 220 x 340 mm)
  Registrska tablica za traktor velika – kos, 1 x (dim.      2.839,00
  220 x 220 mm)
  Registrska tablica za traktor podolgovata – kos, 1 x       2.839,00
  (dim. 120 x 520 mm)
  Registrska tablica za traktor dimenzije »R-4« – kos, 1      2.839,00
  x (dim. 220 x 340 mm)
  Registrska tablica za traktor mala – kos, 1 x (dim.       2.184,00
  150 x 150 mm)
  Registrska tablica za traktorski priklopnik velika –       2.839,00
  kos, 1x (dim. 220 x 220 mm)
  Registrska tablica za traktorski priklopnik           2.839,00
  podolgovata – kos, 1 x (dim. 120 x 520 mm)
  Registrska tablica za traktorski priklopnik dimenzije      2.839,00
  »R-4« – kos, 1 x (dim. 220 x 340 mm)
  Registrska tablica za traktorski priklopnik mala –        2.184,00
  kos, 1 x (dim. 150 x 150 mm)
  Registrska tablica za avto za tuje predstavništvo –       4.307,00
  par, 2 x (dim. 120 x 520 mm)
  Registrska tablica za avto za tuje predstavništvo        4.307,00
  dimenzije »R-4« – par, 1 x (dim. 120 x 520 mm) in 1 x
  (dim. 220 x 340 mm)
  Ponovljena registrska tablica za avto za tuje          3.056,00
  predstavništvo – kos, 1 x (dim. 120 x 520 mm)
  Ponovljena registrska tablica za avto za tuje          3.056,00
  predstavništvo dimenzije »R-4« – kos, 1 x (dim. 220 x
  340 mm)
  Registrska tablica za motorno kolo za tuje            1.776,00
  predstavništvo – kos, 1x (dim. 150 x 150 mm)
   Registrska tablica za kolo z motorjem za tuje          1.776,00
  predstavništvo – kos, 1 x (dim. 130 x 105 mm)
  Zamenjava registrske tablice za avto – par, 2 x (dim.      4.511,00
  120 x 520 mm)
  Zamenjava registrske tablice za avto, dimenzije »R-4«      4.511,00
  – par, 1 x (dim. 120 x 520 mm) in 1 x (dim. 220 x 340
  mm)
  Zamenjava registrske tablice za avto – kpl, 3 x (dim.      6.781,00
  120 x 520 mm)
  Zamenjava registrske tablice za avto dimenzije »R-4« –      6.781,00
  kpl, 2 x (dim. 120 x 520 mm) in 1 x (dim. 220 x 340
  mm)
  Grb veliki (za registrske tablice dim. 520 x 120 mm in       256,00
  340 x 220 mm)
  Grb srednji (za registrske tablice dim. 220 x 220 mm)       160,00
  Grb mali (za registrske tablice dim. 150 x 150 mm in        160,00
  105 x 130 mm )
  Vrečke za RT (za reg. tablice dim. 120 x 520 mm, 220 x        4,00
  340 mm, 150 x 150 mm in 130 x 105 mm)
  Kartonska škatla                          306,00
  Papirnate kuverte za RT (za dim. 120 x 520 mm)           114,00
 D Potrdilo PROM-25 z znakom za parkiranje invalida          100,00
  Potrdilo PROM-25 z znakom za parkiranje zdravnika         100,00
  Potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu PROM-11          250,00
 E Tablica z izbranim delom označbe:
  2 x cena serijsko izdelane tablice
  Rezervacija izbranega dela označbe registrske tablice:
  7 x cena serijsko izdelane registrske tablice, če je
  rezerviranih do 10 označb
  3 x cena serijsko izdelane registrske tablice, če je
  rezerviranih več kot 10 označb.
------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic (Uradni list RS, št. 63/03, 81/03 in 95/04).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 217-53/2006 (1321-05)
Ljubljana, dne 23. marca 2006
EVA 2005-1711-0023
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost