Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1354. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, stran 3532.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev
1. člen
V Pravilniku o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 103/04 in 75/05) se besedilo prvega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot in o razveljavitvi Direktive 74/150/EGS (UL L št. 171 z dne 9. 7. 2003, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/67/ES z dne 18. oktobra 2005 o spremembi Prilog I in II Direktive Sveta 86/298/EGS, Prilog I in II Direktive Sveta 87/402/EGS in Prilog I, II in III Direktive 2003/37/EGS Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev zaradi njihove prilagoditve (UL L št. 273 z dne 9. 10. 2005, str. 17), ureja ES-homologacijo kmetijskih in gozdarskih traktorjev, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ni manjša od 6 km/h, njihovih priklopnih vozil in zamenljivih vlečenih strojev (v nadaljnjem besedilu: vozilo), izdelanih v eni ali več stopnjah, kakor tudi homologacijo sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za uporabo na teh vozilih, ter določa pogoje za podelitev ES-homologacije in izdajo potrdila o skladnosti vozila pri proizvajalcu.«.
2. člen
V vrstici 26.1 dela I poglavja B Priloge II se besedilo »Pritrdišča varnostnega pasu« nadomesti z besedilom »Pritrdišča varnostnih pasov (*3)« in se doda opomba na dnu tabele:
___________
»(*3) Minimalno število zahtevanih varnostnih pritrdišč za traktorje kategorij T1, T2, T3, C1, C2 in C3 je dva, kakor je določeno v Dodatku 1 Priloge I k Tehnični specifikaciji TSV 119 za naprej obrnjene sedeže na sredini za vozila kategorije N3. Preskusne obremenitve, določene v točki 5.4.3 in 5.4.4 Priloge I k navedeni tehnični specifikaciji za vozila kategorije N3, se uporabljajo za navedene kategorije traktorjev.«.
3. člen
Del II C poglavja B Priloge II se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Del II C
Skladnost s kodeksi OECD
Namesto poročil o preskusih, pripravljenih skladno z ustreznimi tehničnimi specifikacijami, se lahko uporabijo poročila o preskusih (popolna), ki ustrezajo spodaj navedenim kodeksom OECD.
+--------------------+------------------------------------+------------------+
|Številka iz tabele |Predmet homologacije        |Kodeksi OECD (*) |
|v Delu I in     |                  |         |
|ustrezna tehnična  |                  |         |
|specifikacija    |                  |         |
+------+-------------+------------------------------------+------------------+
|10.1 |  TSV 410  |Uradni preskusi zaščitnih      |Kodeks 3     |
|   |       |konstrukcij za kmetijske ali    |         |
+------+-------------+gozdarske traktorje (dinamično   |         |
|26.1 |  TSV 119  |preskušanje)            |         |
+------+-------------+------------------------------------+------------------+
|16.1 |  TSV 416  |Uradni preskusi zaščitnih      |Kodeks 4     |
|   |       |konstrukcij za kmetijske ali    |         |
+------+-------------+gozdarske traktorje (statični    |         |
|26.1 |  TSV 119  |preskus)              |         |
+------+-------------+------------------------------------+------------------+
|19.1 |  TSV 419  |Uradni preskusi zadaj nameščenih  |Kodeks 7     |
|   |       |zaščitnih konstrukcij za      |         |
+------+-------------+ozkokolotečne kmetijske ali     |         |
|26.1 |  TSV 119  |gozdarske kolesne traktorje     |         |
+------+-------------+------------------------------------+------------------+
|21.1 |  TSV 421  |Uradni preskusi spredaj vgrajenih  |Kodeks 6     |
|   |       |zaščitnih konstrukcij za      |         |
+------+-------------+ozkokolotečne kmetijske ali     |         |
|26.1 |  TSV 119  |gozdarske kolesne traktorje     |         |
+------+-------------+------------------------------------+------------------+
|   | TSV ….(**) |Uradni preskusi zaščitnih      |Kodeks 8     |
+------+-------------+konstrukcij za kmetijske ali    |         |
|26.1 |  TSV 119  |gozdarske gosenične traktorje    |         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(*) Poročila o preskusih morajo biti skladna s Sklepom OECD C(2005) 1.   |
|Enakovrednost poročila o preskusih je lahko priznana le za pritrdišča    |
|varnostnih pasov, če so bila pregledana.                  |
|Poročila o preskusih v skladu s Kodeksom po Sklepu C(2000) 59, kot je bil  |
|nazadnje spremenjen s Sklepom C(2003) 252, bodo prav tako sprejeta med   |
|prehodnim obdobjem enega leta, od dneva objave Sklepa C(2005) 1 na spletni |
|strani OECD, tj. do 21. aprila 2006.                    |
|(**) TSV… = zahteva novo tehnično specifikacijo.«.             |
+----------------------------------------------------------------------------+
4. člen
Besedilo točke 3.6.1 Dela I A Priloge III se nadomesti z besedilom:
»3.6.1 Neobvezno: moč na priključni gredi…….. kW(*3) pri ………. min(na -1) (nazivna vrtilna frekvenca priključne gredi) (skladno s kodeksom OECD 2 ali s standardom SIST ISO 789-1)«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2640-19/2005/8
Ljubljana, dne 8. marca 2006
EVA 2006-2411-0030
mag. Janez Božič l.r.
Minister za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti