Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

1346. Uredba o spremembi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, stran 3471.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in drugega odstavka 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1) v povezavi s tretjim odstavkom 193. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – avtentična razlaga in 20/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o načinu, predmetu
in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03, 135/03, 32/04, 41/04 – ZVO-1 in 106/05) se drugi odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:
»Strokovno komisijo sestavlja pet članov, od katerih sta dva predstavnika ministrstva, pristojnega za okolje, en član predstavnik ministrstva, pristojnega za finance, en član predstavnik ministrstva, pristojnega za gospodarstvo in en član predstavnik Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije. Strokovno komisijo vodi predstavnik ministrstva, pristojnega za okolje. Strokovno tehnična dela za strokovno komisijo opravlja ministrstvo, pristojno za okolje.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-22/2006/4
Ljubljana, dne 27. marca 2006
EVA 2006-2511-0109
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost