Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

1342. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačni razred, stran 3468.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB4, 14/06, 27/06 – odl. US RS) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06) ter soglasja Ministrstva za šolstvo in šport, št. 011-35/2005/108 z dne 15. 12. 2005, izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Šentjur,
S K L E P
o uvrstitvi direktorjev v plačni razred
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Občine Šentjur se uvrsti v 47. plačni razred.
Delovno mesto ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Šentjur se uvrsti v 47. plačni razred.
Št. 143-4/2004(114)
Šentjur, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.