Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

1339. Sklep o izvzetju iz javnega dobra, stran 3465.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05), v zvezi z odprodajo zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 37. seji dne 7. marca 2006 sprejel
S K L E P
o izvzetju iz javnega dobra
(št. 10.3 – 524)
1. Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se zemljišče s parc. št. 1611/5 k.o. Vrhe, ki v naravi predstavlja opuščeno cesto in pot v skupni izmeri 61 m2, izvzame iz javnega dobra.
2. Nepremičnina iz prvega člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Prva in druga točka tega sklepa se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije in začneta veljati naslednji dan po objavi.
Št. 465-03-11/2004
Slovenj Gradec, dne 10. marca 2006
Župan
Mestne občine slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.