Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

1319. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova, stran 3433.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00 in 92/02), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01) je Občinski svet Občine Cankova na 23. redni seji dne 17. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova
1.
Ekonomska cena dnevnega programa vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtec pri OŠ Cankova, izračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), se s 1. 3. 2006 poviša in znaša 72.026,37 SIT na otroka mesečno.
2.
Kot osnova za izračun plačila staršev za otroke v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec pri OŠ Cankova se v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih določi cena 65.437,00 SIT na otroka mesečno. Razliko do polnega plačila staršev in do polne ekonomske cene pokriva v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih Občina Cankova.
3.
Glede na razmere in položaj pri izvajanju dnevnih programov v vrtcu pri OŠ Cankova se upošteva najvišji normativ v oddelkih, ki znaša skupaj 55 otrok.
4.
V enotah vrtca javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v vrtcu pri OŠ Cankova se lahko, v skladu z veljavnimi normativi, število otrok v oddelkih poveča za največ dva otroka.
5.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 3. 2006. Ob pričetku veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov vzgojno-varstvenih storitev št. 64002-01/2005 z dne 11. 2. 2005.
Št. 600-02/2006
Cankova, dne 17. marca 2006
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.