Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1301. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih gospodarskih zavodov s področja pravosodja, stran 3297.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 14/06) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih gospodarskih zavodov s področja pravosodja
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih gospodarskih zavodov (JGZ) s področja pravosodja iz naslova izvajanja javne službe.
2. člen
(merila)
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril, ki morajo biti izpolnjena v celoti:
– izpolnitev letnega programa dela osebe javnega prava po obsegu, strukturi in kakovosti, določeni za izvajanje javne službe,
– izpolnitev letnega finančnega načrta v obsegu, ki je v letnem programu dela določen za izvajanje javne službe,
– obseg zaposlencev, t. j. zaprtih oseb, ki delajo v JGZ.
3. člen
(vrednotenje izpolnitve letnega programa dela)
Izpolnitev letnega programa dela osebe javnega prava po obsegu, strukturi in kakovosti, določeni za izvajanje javne službe, se vrednoti na naslednji način:
– realizacija je presežena za več kot 20%       50%,
– realizacija je presežena za več kot 15% do 20%   35%,
– realizacija je presežena za več kot 10% do 15%   25%,
– realizacija je presežena za več kot 5% do 10%    15%,
– realizacija je presežena za do 5%          5%.
4. člen
(vrednotenje izpolnitve finančnega načrta)
Izpolnitev letnega finančnega načrta za v obsegu, ki je v letnem programu dela določen za izvajanje javne službe, se vrednoti na naslednji način:
– odhodki so zmanjšani za več kot 10%      30%,
– odhodki so zmanjšani za več kot 7% do 10%   20%,
– odhodki so zmanjšani za več kot 4% do 7%    15%,
– odhodki so zmanjšani za več kot 2% do 4%    10%,
– odhodki so zmanjšani za do 2%          5%.
5. člen
(vrednotenje na podlagi izpolnitve obsega zaposlencev)
Obseg zaposlencev se vrednoti na naslednji način:
– število zaposlencev je enako številu zaprtih oseb,
ki so izrazile željo po delu v JGZ       20%.
– število zaposlencev je večje od 95% zaprtih oseb,
ki so izrazile željo po delu v JGZ       15%,
– število zaposlencev je večje od 90% zaprtih oseb,
ki so izrazile željo po delu v JGZ       10%,
– število zaposlencev je večje od 80% zaprtih oseb,
ki so izrazile željo po delu v JGZ        5%.
6. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
Direktorju pripada del plače za delovno uspešnost, če izpolni vsako posamezno merilo iz tega pravilnika.
Doseženi odstotki iz 3., 4. in 5. člena se seštevajo.
Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se dobljeni odstotki pomnožijo z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.
7. člen
(poslovanje z izgubo)
Če oseba javnega prava posluje z izgubo ali dobi negativno mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije, direktorju ne pripada del plače iz naslova delovne uspešnosti za izvajanje javne službe.
8. člen
(delovna uspešnost za del poslovnega leta)
Če direktor nastopi mandat med poslovnim letom, mu delovna uspešnost pripada sorazmerno s trajanjem mandata v tem poslovnem letu.
9. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-35/2005
Ljubljana, dne 10. marca 2006
EVA 2006-2011-0042
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti