Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1300. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja pravosodja, stran 3297.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 14/06) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja pravosodja
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev iz naslova izvrševanja zadev sodne uprave, pravobranilske uprave in državnotožilske uprave.
2. člen
(merila)
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja pravosodnega organa se določi na podlagi naslednjih meril:
– rezultati dela,
– obseg in struktura dela,
– učinkovitost sodelovanja in organizacija.
3. člen
(ocena rezultatov dela)
Izpolnjevanje merila rezultatov dela se oceni glede na kakovost in strokovnost izvrševanja nalog s področja zadev sodne, pravobranilske oziroma državnotožilske uprave.
4. člen
(ocena obsega in strukture dela)
Izpolnjevanje merila obsega in strukture dela se oceni glede na obseg celotnega dela, kompleksnost nalog in opravljanje dodatnih oziroma izrednih nalog.
5. člen
(ocena učinkovitosti sodelovanja in organizacije)
Izpolnjevanje merila učinkovitosti sodelovanja in organizacije se oceni glede na fleksibilnost, zanesljivost, prenos znanj, interdisciplinarno usposobljenost in organiziranje dela.
6. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
Direktorju pripada del plače za delovno uspešnost, če izpolni vsa merila iz tega pravilnika.
Višino dela plače za delovno uspešnost za direktorja mesečno določi predstojnik pravosodnega organa na podlagi ocene izpolnjevanja meril v skladu z določili tega pravilnika.
7. člen
(ugotovitev nepravilnosti v poslovanju)
Če je pravosodnemu organu izrečeno negativno mnenje Računskega sodišča ali ukrep drugega organa nadzora zaradi odprave nepravilnosti v poslovanju, direktorju ne pripada del plače za delovno uspešnost od izdaje negativnega mnenja oziroma ukrepa pristojnega organa, do konca koledarskega leta, v katerem je bilo izdano negativno mnenje oziroma ukrep za odpravo nepravilnosti.
Izjemoma direktorju pripada delovna uspešnost tudi v primeru iz prejšnjega odstavka, če predstojnik pisno ugotovi, da direktor ni odgovoren za ugotovljene nepravilnosti.
8. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-35/2005
Ljubljana, dne 10. marca 2006
EVA 2006-2011-0043
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti