Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1296. Odlok o razglasitvi Vešterskega mlina za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 3288.

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) ter na predlog Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine – območna enota Ljubljana je Občinski svet Občine Škofja Loka na 16. redni seji dne 9. marca 2006 sprejel
O D L O K
o razglasitvi Vešterskega mlina za kulturni spomenik lokalnega pomena
1.
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine:
Vešter – Vešterski mlin (EŠD 17891).
Enota ima zaradi kulturnih in zgodovinskih lastnosti poseben pomen za Občino Škofja Loka. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega spomenika.
2.
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Vešter – Vešterski mlin (EŠD 17891)
V pokritem delu prezentiranih ostankov mlina stoji kvader hotaveljskega apnenca z vklesanim posvetilom štirim žrtvam nemškega napada na nekdanji bunker s partizansko tehniko leta 1944. Je eden osrednjih spomenikov NOB na področju Občine Škofja Loka.
3.
Meje spomenika so vrisane na zemljiškokatastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
Spomenik obsega del parcele št. *137/2, k.o. Stara Loka.
4.
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje avtentične lokacije objekta,
– varovanje kulturnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– dovoljeni so le tisti posegi, katerih cilj je redno vzdrževanje in obnova,
– omogočanje predstavitve celote in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika.
5.
Za vsak poseg v spomenik in njegove dele so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njegovi podlagi kulturnovarstveno soglasje Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, območne enote v Ljubljani.
6.
Pristojni organ mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenikov, dostopnost spomenikov za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito varstvo spomenikov.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
Razglašeni objekt ima prednost pri razpisih za pridobivanje in dodeljevanje sredstev finančnih pomoči pri prenovi kvalitetne stavbne dediščine na območju Občine Škofja Loka.
7.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35001-8/2005
Škofja Loka, dne 9. marca 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti