Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1293. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije, stran 3286.

Na podlagi 30. člena Energetskega zakona – uradno prečiščeno besedilo (EZ-UPB1) (Uradni list RS, št. 26/05), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 16. seji dne 9. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izvajanju gospodarskih javnih služb
s podelitvijo koncesije
1. člen
(vsebina odloka)
S tem Odlokom se za območje Občine Škofja Loka uskladijo določbe Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije (Uradni list RS, št. 28/96, 31/97 in 68/97) z določbami 30. člena Energetskega zakona – uradno prečiščeno besedilo (EZ-UPB1) (Uradni list RS, št. 26/05) v delu, ki se nanašajo na dejavnost sistemskega operaterja in na dobavo zemeljskega plina tarifnim odjemalcem in z določbami 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04), ki se nanaša na obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja.
2. člen
(sprememba)
2. člen Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije (Uradni list RS, št. 28/96, 31/97 in 68/97) se v celoti nadomesti s sledečim besedilom:
»2. člen
Občina Škofja Loka s podelitvijo koncesije po tem odloku zagotavlja izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. gasilstvo,
8. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (SODO),
9. dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (DTO),
10. upravljanje s pokopališči ter pogrebna dejavnost,
11. javna razsvetljava,
12. urejanje ulic, trgov in cest, za katere skrbi občina,
13. upravljanje s parkirišči.«
3. člen
(uveljavitev)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po njegovi objavi.
Št. 301-73/94
Škofja Loka, dne 9. marca 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti