Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1283. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o izračunu postavke »Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij« v obrazcih KUS-P in KUS-Ž, stran 3269.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi drugega odstavka 6. člena Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic (Uradni list RS, št. 83/04 in 65/05) in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 76/05 in 8/06 – v nadaljevanju: ZZavar) izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila
o izračunu postavke »Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij« v obrazcih KUS-P in KUS-Ž
1. člen
V Navodilu o izračunu postavke »Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij«v obrazcih KUS-P in KUS-Ž (Uradni list RS, št. 95/04) se naslov navodila spremeni tako, da se glasi: »Navodilo o izračunu postavke »Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij« v obrazcih KUS-P in KUS-Ž«.
2. člen
V 1. členu se besedilo »Posebni prevrednotovalni popravek kapitala« nadomesti z besedilom »Presežek iz prevrednotenja«.
3. člen
V 2. členu se v prvem odstavku in v točkah 1.1. in 1.2. besedilo »Posebni prevrednotovalni popravek kapitala« nadomesti z besedilom »Presežek iz prevrednotenja«. V točki 1.1. se črta besedilo: »– danimi posojili in«.
V drugem odstavku in v točkah 1.1. in 1.2. se besedilo »Posebni prevrednotovalni popravek kapitala« nadomesti z besedilom »Presežek iz prevrednotenja«. V točki 1.1. se črta besedilo: »– danimi posojili in«.
4. člen
Dosedanja priloga PPPK-P se nadomesti z novo prilogo PPPK-P, ki je priloga tega sklepa in njegov sestavni del.
Dosedanja priloga PPPK-Ž se nadomesti z novo prilogo PPPK-Ž, ki je priloga tega sklepa in njegov sestavni del.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. marca 2006
EVA 2006-1611-0087
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti