Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1282. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic, stran 3264.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 1. točke 109. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 76/05 in 8/06) izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o podrobnejšem načinu izračuna kapitala
in izpolnjevanju kapitalskih zahtev
ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
1. člen
V Sklepu o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic (Uradni list RS, št. 83/04, 95/04 in 65/05) se v 5. členu v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi »3. rezerve iz dobička, razen rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže«.
Črta se 5. točka.
Dosedanja 6. točka postane 5. točka in se spremeni tako, da se glasi: »5. presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij«.
V drugem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi: »1. Lastne delnice in lastni poslovni deleži«.
Črta se 4. točka.
Dosedanja 5. točka postane 4. točka.
2. člen
V 6. členu se v drugem odstavku besedilo »Posebni prevrednotovalni popravek« spremeni tako, da se glasi »Presežek iz prevrednotenja«.
3. člen
Dosedanja Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga tega sklepa in njegov sestavni del.
4. člen
Dosedanja Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga tega sklepa in njegov sestavni del.
5. člen
Dosedanji prvi odstavek v 14. členu se spremeni tako, da se glasi: »Zavarovalnica po tem sklepu prvič izračuna kapitalsko ustreznost po stanju na dan 31. 3. 2006.«
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. marca 2006
EVA 2006-1611-0082
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti