Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1276. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu uresničevanja posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot, stran 3249.

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o načinu uresničevanja posameznih pravic
in obveznosti iz delovnega razmerja
načelnikov upravnih enot
1. člen
V Pravilniku o načinu uresničevanja posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot (Uradni list RS, št. 66/03 in 126/04) se v 6. točki prvega odstavka 3. člena črta besedilo »in ni ovrednoteno v osnovni plači«.
V drugem odstavku se črta besedilo »urad za organizacijo in razvoj uprave«. Vejica pred črtanim besedilom se prestavi za besedilo v oklepaju.
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skupni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti načelnikov znaša največ 5% letnih sredstev njihovih osnovnih plač. Sredstva za delovno uspešnost načelnikov se oblikujejo ločeno.«
3. člen
V 7. členu se v prvem in tretjem odstavku črta besedilo »in decembra«.
V četrtem odstavku se črta besedilo, »ki je pogoj za napredovanje v višji naziv oziroma v višji plačni razred,«.
4. člen
Skupen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti načelnikov za leto 2006 se obračuna na podlagi osnovne plače načelnika za mesec marec 2006 za deset mesecev v višini 2%.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-130/2006/3
Ljubljana, dne 15. marca 2006
EVA 2006-3111-0029
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti