Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2006 z dne 23. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2006 z dne 23. 3. 2006

Kazalo

1248. Sklep o vsebini in obliki diplom Univerze v Mariboru, stran 3185.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – UPB2) je Senat Univerze v Mariboru na 15. seji dne 18. 1. 2005 določil
V S E B I N O I N O B L I K O D I P L O M
Univerze v Mariboru
Na podlagi sklepa Senata Univerze v Mariboru in prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu Univerza v Mariboru objavlja vsebino in obliko diplom, ki jih izdaja Univerza v Mariboru in so javna listina. Diplomo dobi študent, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
Univerza v Mariboru izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
1. diplomo o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi,
2. diplomo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi,
3. diplomo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi (zaporedni študij na enem programu dvopredmetnih študijskih programov na Pedagoški fakulteti),
4. diplomo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi (medfakultetni študij Gospodarskega inženirstva),
5. diplomo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi (meduniverzitetna diploma Univerze v Mariboru, Pedagoške fakultete in Univerze v Ljubljani, Teološke fakultete),
6. diplomo o magisteriju znanosti,
7. diplomo o specializaciji,
8. diplomo o doktoratu znanosti.
Diploma se izdaja na posebnem, z vodnim žigom (znakom) zaščitenem papirju. Na papirju dimenzij 297 mm x 594 mm, ki je zgiban na polovici, je (razen pri diplomah o doktoratu znanosti) v sredini zgornjega dela natisnjen znak fakultete oziroma visoke strokovne šole, na kateri je potekal študij, na spodnji polovici pa je kot podlaga odtisnjen znak Univerze v Mariboru: napis Univerza v Mariboru kot vodni žig, ostali del znaka kot običajen tiskarski odtis. V diplomo je vtisnjen pečat Univerze v Mariboru.
Diploma o pridobljeni dodiplomski univerzitetni in visokošolski strokovni izobrazbi ter diploma o pridobljeni podiplomski izobrazbi, magisteriju znanosti in specializaciji, vsebujeta navedbo članice, ki je izvajala študijski program, ime in priimek kandidata, datum in kraj njegovega rojstva, datum zaključka študija, ime študijskega programa, morebitna smer študija ter strokovni oziroma znanstveni naslov, ki ga študent pridobi z zaključenim študijem. Diploma ima zaporedno številko, datum in kraj izdaje, pečat Univerze ter podpisa rektorja (rektorice) in dekana (dekanice) članice, na kateri je študij potekal.
V diplomi o pridobljeni univerzitetni izobrazbi po zaporednem študiju na enem programu dvopredmetnih študijskih programov na Pedagoški fakulteti se za kandidatovim imenom in priimkom navede strokovni naslov, ki ga je kandidat pridobil s predhodno zaključenim študijem, pred imenom študijskega programa pa se navede, da je kandidat diplomiral na enem programu dvopredmetnega študijskega programa.
Pri medfakultetnem študiju se kot fakulteta, na kateri je študent diplomiral, navede fakulteta, ki je izvajala smer študija, na katero je bil študent vpisan, diplomo pa podpišejo dekani(ce) fakultet, ki so izvajale študij ter rektor(ica).
V diplomi o pridobljeni podiplomski izobrazbi, magisteriju znanosti in specializaciji, se navede tudi naslov magistrskega oziroma specialističnega dela.
V prilogi objavljamo vzorec diplome o pridobljeni univerzitetni izobrazbi (zap. št. 2) in vzorec diplome o magisteriju znanosti (zap. št. 6), medtem ko se diplome, navedene pod zap. št. 1, 3, 4, 5, 6 in 7 razlikujejo, kot je opisano.
Diploma o doktoratu znanosti nosi ime Univerze v Mariboru in fakultete, ki je izvajala študijski program za pridobitev doktorata znanosti. V diplomi o doktoratu znanosti se navedejo ime in priimek kandidata, datum in kraj njegovega rojstva, datum zagovora in naslov doktorske disertacije, imena članov komisije za zagovor s funkcijami posameznih članov (predsednik, mentor, somentor ali član), znanstveni naslov (doktor oziroma doktorica znanosti) ter znanstveno področje, iz katerega je znanstveni naslov pridobljen ter datum promocije. Diplomo o doktoratu znanosti podpišeta rektor(ica) in dekan(ica) fakultete, ki je izvajala študijski program za pridobitev doktorata znanosti. V diplomo je vtisnjen pečat oziroma suhi žig Univerze v Mariboru. Na zgornji strani pregiba listine je besedilo diplome o doktoratu znanosti v latinščini. Vzorec diplome o doktoratu znanosti je objavljen v prilogi.
doc. dr. Boštjan Brumen l.r.
Gravni tajnik
Univerze Maribor

AAA Zlata odličnost