Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1178. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, stran 2966.

Na podlagi petega odstavka 39. člena in četrtega odstavka 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za finance
P O V P R E Č N O L E T N O S T O P N J O
davka in prispevkov,
ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2005 36,4%.
Št. 428-02-1/2005/7
Ljubljana, dne 28. februarja 2006
EVA 2006-1611-0076
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance