Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1177. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju, stran 2966.

Na podlagi 59. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91 – popr., 12/92, 71/93, 2/94 – popr., 38/94, 80/97 – odl. US, 69/98, 97/01 – ZSDP, 42/02 – ZDR, 67/02, 2/04 – ZDSS-1 in 63/04 – ZZRZI) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 48/99, 43/00, 62/01, 85/02, 15/03, 40/03 in 64/04) se 14.a člen spremeni tako, da se glasi:
»14.a člen
(dodatek na smer študija)
Osnovna republiška štipendija se zviša za izobraževanje po programih nižjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja na področjih: živilstvo, elektrotehnika in računalništvo, gradbeništvo, lesarstvo, strojništvo in obdelava kovin ter gostinstvo.
Osnovna republiška štipendija se zviša za izobraževanje po programih višjega in visokošolskega strokovnega ter univerzitetnega izobraževanja na področjih: biologija in lesarstvo, elektrotehnika, računalništvo, informatika, telekomunikacije, farmacija, laboratorijska biomedicina, gradbeništvo, geodezija, rudarstvo, geotehnologija, kemija in biokemija, matematika in fizika, strojništvo, medicina, dentalna medicina, zdravstvena nega, babištvo, delovna terapija, fizioterapija, radiologija, bibliotekarstvo in družbena informatika.
Zvišanje znaša za izobraževanje po programih iz prvega odstavka tega člena 10% zajamčene plače, za izobraževanje po programih iz prejšnjega odstavka pa 5% zajamčene plače. Zvišanje štipendije pripada štipendistu do zaključka izobraževanja po posameznem programu.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-10/05/
Ljubljana, dne 6. marca 2006
EVA 2006-2611-0046
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve