Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1172. Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 2960.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 93/05) ter 13. a člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
(1) Ta pravilnik določa začasne uvrstitve delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, določenih v Prilogi III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06, v nadaljnjem besedilu: uredba).
(2) Začasne uvrstitve iz prejšnjega odstavka so izvedene na podlagi kriterijev, določenih v prilogi IV uredbe ter metodologije iz 6. člena uredbe.
2. člen
(1) Začasne uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa osebe javnega prava.
(2) Začasne uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava v plačne razrede so naslednje:
   Dejavnost: DRUGE DEJAVNOSTI
  Tip osebe javnega prava: javni sklad, javni zavod, agencija
  Razpon plačnega razreda: 32-50
 
 
----------------------------------------------------------------------------
ŠIFRA  NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA   ŠIFRA   IME DELOVNEGA  PLAČNI
PU                     DM        MESTA  RAZRED
----------------------------------------------------------------------------
31003  JZ-SOCIO-JAVNI ZAVOD ZA SOCIALNO
    VARSTVENE DEJAVNOSTI CELJE     B017880  Direktor JS/JZ/A  37
3. člen
(1) Ta pravilnik velja do dneva uveljavitve sklepa župana o uvrstitvi delovnih mest direktorjev iz prejšnjega člena v plačne razrede.
(2) Pred objavo akta iz prejšnjega odstavka mora župan na uvrstitve delovnih mest direktorjev v plačne razrede pridobiti soglasje pristojnega ministra.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01702-28/2005/39
Ljubljana, dne 14. marca 2006
EVA 2006-2611-0050
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve