Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1163. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede, stran 2953.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) in soglasja ministra za šolstvo in šport, sklep št. 011-35/2005/108 z dne 15. 12. 2005, izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačne razrede za določitev osnovne plače ravnateljev oziroma direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Žalec,
S K L E P
o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vrtci Občine Žalec se za določitev osnovne plače uvrsti v 48. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavod UPI-ljudska univerza Žalec se za določitev osnovne plače uvrsti v
52. plačni razred.
Št. 110-02-0001/2005
Žalec, dne 24. februarja 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.