Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1158. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu IBIKO stanovanjsko-poslovni objekt, stran 2949.

Na podlagi 31. in 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice dne 9. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu IBIKO stanovanjsko-poslovni objekt
I.
Javno se razgrne odlok o lokacijskem načrtu IBIKO stanovanjsko-poslovni objekt, ki ga je na podlagi programa priprave št. 350-05-0008/2005-200 z dne 29. 12. 2005 izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. v februarju 2006.
II.
Predlog iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, Toneta Melive 2, ob sredah med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III.
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve, ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
Prav tako bo v času javne razgrnitve organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 12. aprila 2006, ob 15. uri v sejni sobi I Občine Slovenske Konjice.
IV.
Ta sklep začne veljati 23. marca 2006 na podlagi objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0008/2005-200
Slovenske Konjice, dne 9. marca 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.