Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1157. Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede, stran 2949.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4 in naslednji) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda Zavod za šport, katerega ustanoviteljica je Občina Slovenske Konjice,
S K L E P
o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede
1. člen
V Sklepu o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede (Uradni list RS, št. 14/06 in 17/06 – popravek) se v drugem odstavku pri uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavoda za šport pri plačnem razredu številka »33.« nadomesti s številko »36.«.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije po pridobitvi soglasja pristojnega ministra in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. 3. 2006.
Št. 020-04-0001/2005-150/1-1
Slovenske Konjice, dne 15. februarja 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.