Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1152. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede, stran 2944.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo), 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) ter 51. in 89. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) izdaja županja Mestne občine Ljubljana
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede (Uradni list Republike Slovenije RS, št. 11/06) se v 2. členu pri šifri proračunskega uporabnika:
– 72273, Agencija za šport Ljubljana, pri plačnem razredu številka »40« nadomesti s številko »43«,
– 72109, Zavod Športni objekti Bežigrad, pri plačnem razredu številka »35« nadomesti s številko »38«,
– 72117, Športno rekreacijski center Tivoli, pri plačnem razredu številka »45« nadomesti s številko »48«.
2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije po pridobitvi soglasja pristojnega ministra iz 2. člena Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 100-439/2005-34
Ljubljana, dne 22. februarja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.