Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1151. Sklep o javni razgrnitvi osnutka OLN ˝Pokopališče Kočevje˝ – I. faza, stran 2944.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek in 43/03) ter sklepa Občinskega sveta Občine Kočevje z dne 28. 11. 2005 je župan Občine Kočevje dne 7. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka OLN ˝Pokopališče Kočevje˝ – I. faza
I.
Javno se razgrne osnutek občinskega lokacijskega načrta za območje ˝Pokopališče Kočevje˝ – I. faza, ki ga je izdelalo izbrano podjetje ARHITEKT, Majda Zupanič, univ.dipl. inž. arh., Britof 46b, 4000 Kranj.
II.
Osnutek OLN ˝Pokopališče Kočevje˝ – I. faza se javno razgrne na sedežu Občine Kočevje (oglasna deska in na Oddelku za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo), Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ter na sedežu KS Kočevje mesto, TZO 8, 1330 Kočevje.
III.
Javna razgrnitev traja 30 dni, in sicer od 20. 3. 2006 – 20. 4. 2006. Vpogled v dokumentacijo je možen v času uradnih ur Občinske uprave Občine Kočevje.
IV.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v četrtek, dne 13. 4. 2006, ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Kočevje.
V.
Pisne pripombe k osnutku OLN ˝Pokopališče Kočevje˝ – I. faza lahko vpišete v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljete na Občino Kočevje, Oddelek za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok za oddajo pripomb k razgrnjenem gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-87/05-141
Kočevje, dne 7. marca 2006
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

AAA Zlata odličnost