Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1149. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1472/3, k.o. Polica, stran 2942.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.) ter odločba Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 38. seji dne 1. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1472/3, k.o. Polica
1.
Na zemljišču parc. št. 1472/3 pot v izmeri 310 m2, pripisanem pri vl. št. 635, k.o. Polica, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišče parc. št. 1472/3, k.o. Polica, tako preneha biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46500-0050/2005
Grosuplje, dne 1. marca 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.