Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1148. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v k.o. Sela (parc. št. 2025/4, 2027/6, 2027/7, 2027/8, 2028/2, 2028/3 in 2026), stran 2942.

Na podlagi podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 14/05 – popr.) ter 18. in 98. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02), je Občinski svet Občine Grosuplje na 38. seji dne 1. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v k.o. Sela (parc. št. 2025/4, 2027/6, 2027/7, 2027/8, 2028/2, 2028/3 in 2026)
I.
Občinski svet Občine Grosuplje s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra v k. o. Sela:
na zemljišču parc. št. 2025/4 pot v izmeri 27 m2, vpisana v ZKV št. 663;
na zemljišču parc. št. 2027/6 pot v izmeri 5 m2, vpisana v ZKV št. 663;
na zemljišču parc. št. 2027/7 pot v izmeri 7 m2, vpisana v ZKV št. 663;
na zemljišču parc. št. 2027/8 pot v izmeri 63 m2, vpisana v ZKV št. 663;
na zemljišču parc. št. 2028/2 pot v izmeri 12 m2, vpisana v ZKV št. 663;
na zemljišču parc. št. 2028/3 pot v izmeri 12 m2, vpisana v ZKV št. 663;
na delu zemljišča parc. št. 2026 pot v izmeri 446 m2, vpisana v ZKV št. 663, ki bo po zaključenem geodetskem postopku nosil parc. št. 2026/7 pot v izmeri 41 m2, vpisana v ZKV št. 663.
Navedena zemljišča oziroma del zemljišča v k.o. Sela tako prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in postanejo last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-40/2003
Grosuplje, dne 1. marca 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.