Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1146. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2006, stran 2941.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04 in 121/05) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 38. redni seji dne 1. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2006
I.
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov Grosuplje znaša:
– za vodenje in koordinacijo 257.202,00 SIT mesečno,
– za neposredno socialno oskrbo: 1.402.921,00 SIT mesečno, od tega za upravičence do storitve, ki so se dogovorili samo za dostavo kosil 919.386,00 SIT mesečno.
Cena storitve pomoči družini na domu znaša 3.577,00 SIT/efektivno uro in velja od 1. 4. 2006.
Cena dostave enega obroka znaša 874,00 SIT in velja od 1. 4. 2006.
II.
Občina Grosuplje subvencionira:
– ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v višini 70%,
– ceno dostave enega toplega obroka v višini 55%,
– stroške izvajanja socialno varstvene storitve, ki nastanejo zaradi specifičnosti storitve v občini (stroški prevoza socialnih oskrbovalk in nadomeščanja socialnih oskrbovalk za čas dopusta in bolniške) v višini realiziranih stroškov, ki presegajo višino, določeno z metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
Cena storitve pomoč družini na domu za uporabnike tako znaša 1.073,00 SIT/efektivno uro in velja od 1. 4. 2006.
Cena dostave kosila v okviru storitve pomoči družini na domu znaša za uporabnike 393,00 SIT in velja od 1. 4. 2006.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 122-0002/2006
Grosuplje, dne 1. marca 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.