Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1143. Sklepi o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij, stran 2929.

Na podlagi četrtega odstavka 14.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) je Republiška volilna komisija na 15. seji dne 14. 3. 2006 sprejela
S K L E P E
o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij
Za izvedbo referenduma v postopku za ustanovitev občine ter za določitev oziroma spremembo njenega območja, ki je razpisan za 9. aprila 2006,
se imenujejo:
v volilno komisijo referendumskega območja I/1 del občine Gorenja vas - Poljane, ki naj bi se izločil iz občine Gorenja vas - Poljane v novo občino Poljane in obsegal območja naslednjih naselij:
BUKOV VRH, ČETENA RAVAN, DELNICE, DOBJE, DOLENČICE, DOLENJA RAVAN, DOLENJA ŽETINA, DOLENJE BRDO, GORENJA RAVAN, GORENJA ŽETINA, GORENJE BRDO, HOTOVLJA, JARČJE BRDO, JAVORJE, JAZBINE, KREMENIK, KRIVO BRDO, LOM NAD VOLČO, LOVSKO BRDO, MALENSKI VRH, MLAKA NAD LUŠO, MURAVE, PODOBENO, PODVRH, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO, PREDMOST, SMOLDNO, SREDNJA VAS-POLJANE, VINHARJE, VOLČA, ZAKOBILJEK, ZAPREVAL, ŽABJA VAS.
za predsednico:
Nevenka Krelj, Zminec 83, Škofja Loka
za namestnico predsednice:
Ana Ržen, Log 66, Škofja Loka
za člana:
Janez Čemažar, Gor. Dobrava 6, 4224 Gorenja vas
za namestnika člana:
Peter Dolinar, Lučine 20, 4224 Gorenja vas
za člana:
Jože Čadež, Srednja vas 1, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
za namestnika člana:
Janez Hrovat, Žabja vas 6, 4223 Poljane
za člana:
Milena Sitar, Poljane 30, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
za namestnika člana:
Monika Alič, Murave 5a, 4223 Poljane
Sedež volilne komisije referendumskega območja je: UE Škofja Loka, Poljanska c. 2, 4220 Škofja Loka.
 
v volilno komisijo referendumskega območja I/2 del občine Cerknica, ki naj bi se izločil iz občine Cerknica v novo občino Rakek in obsegal območja naslednjih naselij:
IVANJE SELO, RAKEK, RAKOV ŠKOCJAN, SLIVICE, UNEC.
za predsednico:
Nada Jelovšek, Drenov Grič 47, Vrhnika
za namestnico predsednice:
Zora Noč, Dolenje Jezero 14, Cerknica
za člana:
Vincenc Steržaj, Postojnska 26, 1381 Rakek
za namestnika člana:
Majda Zupan, Na vasi 30, 1381 Rakek
za člana:
Marija Gabrenja, Unec 62, 1381 Rakek
za namestnika člana:
Ivo Hertarič, Partizanska 12 d, 1381 Rakek
za člana:
Anton Bajt, Unec 27, 1381 Rakek
za namestnika člana:
Oliver Cantarutti, Gasilska 14, 1381 Rakek
Sedež volilne komisije referendumskega območja je: UE Cerknica, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica.
 
v volilno komisijo referendumskega območja I/3 del občine Mozirje, ki naj bi se izločil iz občine Mozirje v novo občino Rečica ob Savinji in obsegal območja naslednjih naselij:
DOL-SUHA, GRUŠOVLJE, HOMEC, NIZKA, POLJANE, REČICA OB SAVINJI, SPODNJA REČICA, SPODNJE POBREŽJE, ŠENTJANŽ, TRNOVEC, VARPOLJE, ZGORNJE POBREŽJE.
za predsednico:
Boža Meh, Cesta VIII 3, Velenje
za namestnico predsednice:
Janja Port, Brezje 42, Mozirje
za člana:
Jože Lenko, Nizka 11, 3332 Rečica ob Savinji
za člana:
Olga Brezovnik, Poljane 21, 3332 Rečica ob Savinji
za člana:
Boštjan Rakun, Rečica ob Savinji 127, 3332 Rečica ob Savinji
Sedež volilne komisije referendumskega območja je: UE Mozirje, Savinjska 7, 3330 Mozirje.
 
v volilno komisijo referendumskega območja I/4 del občine Spodnja Idrija, ki naj bi se izločil iz občine Idrija v novo občino Spodnja Idrija in obsegal območja naslednjih naselij:
GORENJA KANOMLJA, GORENJI VRSNIK, GOVEJK, IDRIJSKE KRNICE, KORITA, LEDINE, LEDINSKE KRNICE, MASORE, MRZLI VRH, PEČNIK, SPODNJA IDRIJA, SPODNJA KANOMLJA, SPODNJI VRSNIK, SREDNJA KANOMLJA, ŽIROVNICA
za predsednico:
Julijana Mlakar, Gorenji Novaki 36, Cerkno
za namestnico predsednice:
Alojzija Štucin, Na griču 12, Spodnja Idrija
za članico:
Mihaela Zelenca, Gortanova 1, 5280 Idrija
za namestnika člana:
Sebastjan Poljanec, Beblerjeva ulica 6, 5280 Idrija
za člana:
Slavijo Hladnik, Na Vasi 30, 5281 Spodnja Idrija
za namestnika člana:
Vojko Carl, Šolska ulica 15, 5281 Spodnja Idrija
za članico:
Špela Hladnik, Na Vasi 30, 5281 Spodnja Idrija
za namestnika člana:
Tomaž Hladnik, Na vasi 30, 5281 Spodnja Idrija
Sedež volilne komisije referendumskega območja je: UE Idrija, Študentovska c. 2, 5280 Idrija.
 
v volilno komisijo referendumskega območja I/5 del občine Trebnje, ki naj bi se izločil iz občine Trebnje v novo občino Šentrupert in obsegal območja naslednjih naselij:
BISTRICA, BRINJE, DOLENJE JESENICE, DRAGA PRI ŠENTRUPERTU, GORENJE JESENICE, HOM, HRASTNO, KAMNJE, MALI CIRNIK PRI ŠENTJANŽU, OKROG, PRELESJE, RAKOVNIK PRI ŠENTRUPERTU, RAVNIK, ROŽENBERK, SLOVENSKA VAS, STRAŽA, ŠENTRUPERT, ŠKRLJEVO, TRSTENIK, VESELA GORA, VRH, ZABUKOVJE, ZALOKA, RAVNE NAD ŠENTRUPERTOM, KOSTANJEVICA
za predsednika:
Metod Žužek, Rimska cesta 3, Trebnje
za namestnico predsednika:
Marta Strmec, Breza 5, Trebnje
za člana:
Nataša Slavič, Grm 17, 8210 Trebnje
za namestnika člana:
Stanislav Grm, Hom 7, 8232 Šentrupert
za člana:
Martina Zorenč, Straža 20, 8232 Šentrupert
za namestnika člana:
Blaž Pavlin, Tomšičeva 3, 8210 Trebnje
za člana:
Alenka Bizjak, Rakovnik 20, 8232 Šentrupert
za namestnika člana:
Bojana Rebolj, Lunačkova 6, 8233 Mirna
Sedež volilne komisije referendumskega območja je: UE Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
 
v volilno komisijo referendumskega območja I/6 del občine Bled, ki naj bi se izločil iz občine Bled v novo občino Gorje in obsegal območja naslednjih naselij:
GRABČE, KRNICA, MEVKUŽ, PERNIKI, PODHOM, POLJŠICA PRI GORJAH, RADOVNA, SPODNJE GORJE, SPODNJE LAZE, VIŠELNICA, ZGORNJE GORJE, ZGORNJE LAZE.
za predsednico:
Marija Ogrin, Alpska 19, Bled
za namestnico predsednice:
Pavlina Drmota, Otoče 2, Podnart
za članico:
Cvetka Vržič-Ulčar, Spodnje Gorje 52, 4247 Zgornje Gorje
za namestnika članice:
Miha Žumer, Spodnje Gorje 63, 4247 Zgornje Gorje
za člana:
Boris Jakopič, Zgornje Laze 13, 4247 Zgornje Gorje
za člana:
Branko Banko, Spodnje Gorje 10, 4247 Zgornje Gorje
Sedež volilne komisije referendumskega območja je: UE Radovljica, Gorenjska c 18, 4240 Radovljica.
 
v volilno komisijo referendumskega območja I/7 del občine Vrhnika, ki naj bi se izločil iz občine Vrhnika v novo občino Log-Dragomer in obsegal območja naslednjih naselij:
DRAGOMER, LOG PRI BREZOVICI, LUKOVICA PRI BREZOVICI
za predsednika:
Janez Obreza, Dragomerška 66, Brezovica pri Ljubljani
za namestnico predsednika:
Liljana Petkovšek, Stara Vrhnika 53a, Vrhnika
za člana:
Drago Bitenc, Gradišče 16, 1360 Vrhnika
za namestnika člana:
Andrej Šebenik, Prečna pot 9, 1360 Vrhnika
za člana:
Janez Stržinar, Voljčeva 13, 1360 Vrhnika
za namestnika člana:
Marijan Pečan, Kotna pot 10, Dragomer, 1351 Brezovica
za člana:
Andrej Likar, Vrstna cesta 14, 1358 Log pri Brezovici
za namestnika člana:
Franc Vehar, Loška 25, 1358 Log pri Brezovici
Sedež volilne komisije referendumskega območja je: UE Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika.
 
v volilno komisijo referendumskega območja I/8 del občine Lenart, ki naj bi se izločil iz občine Lenart v novo občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah in obsegal območja naslednjih naselij:
JUROVSKI DOL, MALNA, SPODNJI GASTERAJ, SREDNJI GASTERAJ, VARDA, ZGORNJE PARTINJE, ZGORNJI GASTERAJ, ŽITENCE.
imenujejo:
za predsednika:
Jožef Kraner, Zg. Senarska 16 a, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah
za namestnico predsednika:
Dragica Kramberger, Gočova 55, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah
za člana:
Karel Toplak, Spodnji Gasteraj 68, 2223 Jurovski dol
za namestnika člana:
Viktor Škrlec, Zgornje Partinje 145 d, 2223 Jurovski dol
za člana:
Mira Rotman, Spodnji Gasteraj 8, 2223 Jurovski dol
za namestnika člana:
Vladimir Plateis, Jurovski dol 10, 2223 Jurovski dol
za člana:
Aleksander Gungl, Zgornji Porčič 120, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih Goricah
za namestnika člana:
Darinka Roškarič, Spodnji Gasteraj 28, 2223 Jurovski dol
Sedež volilne komisije referendumskega območja je: UE Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart.
Št. 10-6/00-20/06-8
Ljubljana, dne 15. marca 2006
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik