Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1051. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore, stran 2713.

Na podlagi določil 43. in 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/93, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02, 5/03, 7/04), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02 in 0/4) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00 in 5/03) je Občinski svet Občine Štore na 17. redni seji dne 24. 2. 2006 sprejel naslednji
S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
I.
Občina Štore daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Dom upokojencev Celje – Center za pomoč na domu, v višini 3.194,34 SIT na efektivno uro.
II.
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine Štore znaša končna cena za uporabnika 750,00 SIT na efektivno uro.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 3. 2006 dalje.
Št. 110-0002/2006-004
Štore, dne 1. marca 2006
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l.r.