Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1049. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt Vodovodna, stran 2710.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05) ter na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek in 58 (03-ZZK-1)) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt Vodovodna
1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt Vodovodna – v nadaljevanju: odlok (Uradni list RS, št. 14/06) se 4. člen odloka spremeni tako, da se črtajo parcelne številke 934, 1936/3, 1936/1, 1044/3, 1048/1, 1044/1, 1068/1, 1068/2, 1048/2, 1045/3, 1045/1, 1042/5, 1045/2, 1060/2, 1039/1, 1037/5, 1035/4, 1935/7, 1037/8, 1043/3, 1937/2, 805/1, 809, 1935/3 in 1037/3 vse k.o. Nova Gorica, dodajo se parcelne številke 934/1, 920/5, 805/7, 805/8, 805/9 in 812/1 vse k.o. Nova Gorica.
2. člen
Za 6. členom odloka se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Če na posamezni zemljiški parceli iz 4. člena odloka prenehajo razlogi iz 2. člena odloka, župan lahko na tej parceli ukine začasne ukrepe iz 5. člena odloka.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2006
Nova Gorica, dne 23. februarja 2006
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.