Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1048. Odlok o določitvi območja naselja Sveta Gora, stran 2710.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90), Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o določitvi območja naselja Sveta Gora
1. člen
Območje naselja Sveta Gora se določi tako, da se iz območja naselja Solkan izločijo zemljiške parcele številka 2246/3, 2246/4, 2248, 2250, 3353, 3359, 3360, 3362, 3363, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 437, 493/1, 493/2, 494, 495, 502/1, 502/2, 503, 504, 505/1, 505/2, 508/1, 508/2, 509, 512, 513/1, 513/2, 589/1, 589/2, 589/3, 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 591/5, 594, 630/1, 603/2, 630/3, 647/1, 647/2, 648/2, 649, 655 in 656, vse k.o. Solkan, iz območja naselja Grgar pa zemljiške parcele številka 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 188/12, 188/13, 188/14, 188/15, 188/16, 188/17, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 188/6, 188/7, 189, 190/1, 190/2, 289, 3131/5 in 54, vse k.o. Grgar. Na območju navedenih, iz obeh naselij izločenih, zemljiških parcel se vzpostavi novo naselje Sveta Gora.
2. člen
Meja naselja Sveta Gora je razvidna v grafičnem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Območna geodetska uprava Nova Gorica (v nadaljevanju: območna geodetska uprava).
3. člen
Območna geodetska uprava izvede v roku treh mesecev po uveljavitvi odloka vse potrebne spremembe v registru prostorskih enot ter jih posreduje vsem zainteresiranim uporabnikom.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-4/2006
Nova Gorica, dne 23. februarja 2006
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.