Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1041. Sklep o ustanovitvi Komisije za sodelovanje Mestne občine Kranj ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji, stran 2704.

Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na svoji 33. seji dne 22. 2. 2006 sprejel
SKLEP
o ustanovitvi Komisije za sodelovanje Mestne občine Kranj ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji
1. člen
Zaradi sodelovanja Mestne občine Kranj ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji Svet Mestne občine Kranj ustanavlja komisijo.
2. člen
Delovno področje komisije je:
– obravnava projektov Mestne občine Kranj, ki so povezani s predsedovanjem Slovenije Evropski uniji;
– skrb za ustrezno izvajanje promocije Mestne občine Kranj v času pred in med predsedovanjem.
3. člen
Komisija šteje 9 članov. Svet Mestne občine Kranj imenuje predsednika iz vrst članov sveta in 8 članov komisije.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 012-0002/2006-41/05
Kranj, dne 28. februarja 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.