Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1038. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 2701.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03), Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00), Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/02), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 44/02) 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02 in 24/03) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 28. redni seji dne 16. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
I.
V Odloku o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se prvi stavek v 40. členu nadomesti: »Povzročitelj plačuje storitev po tem odloku na podlagi izstavljenega računa izvajalca. Obračun storitve se izvede za dvomesečno obdobje za plačevanje za storitve opravljene pri gospodinjstvih ter za enoletno obdobje za plačevanje za storitve opravljene pri počitniških stanovanjih.«.
II.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-6/2004-5
Hrpelje, dne 16. februarja 2006
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Albert Pečar l.r.