Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

1014. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij, stran 2572.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) in 16. člena Sklepa o ustanovitvi javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter predhodno danem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2006/2 z dne 24. 1. 2006 je upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na svoji 21. seji dne 2. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij
1. člen
Drugi odstavek 6. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 12/05; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se spremeni tako, da se glasi:
"Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe ter samozaložbe in društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).".
2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Evalvacijski postopek vodi strokovno telo za znanstveni tisk (v nadaljnjem besedilu: strokovno telo), ki ga opredeljuje pravilnik, ki ureja strokovna telesa za področje raziskovalne dejavnosti, ter je imenovano na podlagi 29. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03).".
3. člen
V celotnem besedilu pravilnika se besedilo "strokovna komisija" v različnih sklonih nadomesti z besedilom "strokovno telo" v ustreznem sklonu.
4. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje prijav, niti ocena prijave. Predmet pritožbe je lahko samo očitna pomota oziroma kršenje postopka izbora.".
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-3/2006/1
Ljubljana, dne 2. februarja 2006
EVA 2006-1647-0001
prof. dr. Niko Toš l.r.
Predsednik
Upravnega odbora

AAA Zlata odličnost