Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

1003. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje S8a Tržišče, stran 2558.

Na podlagi 12. in 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 30. redni seji dne 22. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje S8a Tržišče
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o zazidalnem načrtu za območje S8a Tržišče (Uradni list SRS, št. 2/87, in Uradni list RS, št. 44/99).
2. člen
Besedilo druge alineje 5. člena Odloka o zazidalnem načrtu za območje S8a Tržišče se nadomesti z besedilom, ki se po novem glasi:
»– pri zazidalni enoti z objekti od št. 36 do 40 je po širini možno povečanje objekta do 1 metra, po dolžini pa povečanje za 2 m.
V primeru, da pri naštetih objektih ni predvidena kletna etaža, je mogoče garažo oziroma drug pomožni objekt zgraditi v sklopu pritlične etaže ob objektu.
K vsem predvidenim odstopanjem mora na projektne rešitve investitor pridobiti soglasje Oddelka za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina.«
3. člen
Z dnem, kot začne veljati ta odlok, preneha veljati besedilo druge alineje 5. člena Odloka o zazidalnem načrtu za območje S8a Tržišče, objavljenega v Uradnem listu SRS, št. 2/87.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0001-03/2006
Rogaška Slatina, dne 23. februarja 2006
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost