Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

995. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2006, stran 2543.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99 in 90/05) in Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2006
1.
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2006 – v nadaljevanju: odlok (Uradni list RS, št. 120/05) se spremeni drugi odstavek 2. člena odloka, tako da se glasi:
   A) Bilanca prihodkov in dohodkov:
 
+-----------------------+-----------------+-----------------+
|I. Prihodki      |         |8.195.670.000 SIT|
|            |         |         |
+-----------------------+-----------------+-----------------+
| 70 Davčni prihodki  |4.593.300.000 SIT|         |
|            |         |         |
+-----------------------+-----------------+-----------------+
| 71 Nedavčni prihodki |2.492.000.000 SIT|         |
|            |         |         |
+-----------------------+-----------------+-----------------+
| 72 Kapitalski prihodki| 820.000.000 SIT|         |
|            |         |         |
+-----------------------+-----------------+-----------------+
| 73 Prejete donacije  |      0 SIT|         |
|            |         |         |
+-----------------------+-----------------+-----------------+
| 74 Transferni prihodki| 290.370.000 SIT|         |
|            |         |         |
+-----------------------+-----------------+-----------------+
+---------------------------------+--------------------+
|II. Odhodki           |  8.364.646.190 SIT|
|                 |          |
+--------------------+----------------------------+----+
| 40 Tekoči odhodki |1.917.415.210 SIT      |  |
|          |              |  |
+--------------------+----------------------------+----+
| 41 Tekoči transferi|2.759.588.980 SIT      |  |
|          |              |  |
+--------------------+----------------------------+----+
| 42 Investicijski  |1.961.400.000 SIT      |  |
|odhodki       |              |  |
|          |              |  |
+--------------------+----------------------------+----+
| 43 Investicijski  |1.726.242.000 SIT      |  |
|transferi      |              |  |
|          |              |  |
+--------------------+----------------------------+----+
+------------------------------------+----------------+
|III. Razlika med prihodki in odhodki|–168.976.190 SIT|
|                  |        |
+------------------------------------+----------------+
|                  |        |
+------------------------------------+----------------+
2.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 403-02-4/2005
Nova Gorica, dne 23. februarja 2006
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost