Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

993. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje, stran 2542.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 74/98,70/00, 51/02 in 72/05), 3., 7. in 9. čl. Zakona o športu (Uradni list RS, št. 15/03), določil Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, 24/00 in 31-3/00) in 9. čl. Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02 in 64/03), je Občinski svet Občine Mozirje na svoji 23. redni seji dne 22. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika za vrednotenje športnih programov
v Občini Mozirje
1. člen
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Mozirje (Uradni list RS, št. 7/04) se v 6. členu spremeni tako, da se pravilno glasi:
"Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi občinska uprava, le-ta pridobi podatke o načrtovanih programih športa za leto, za katero bo objavljen razpis in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede najkasneje v roku treh mesecev po sprejetju proračuna. Pripravljen mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Izvajalec javnega razpisa objavi razpis v Uradnem listu RS.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje po tem pravilniku in pogoje določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15 dni po roku za oddajo prijave".
2. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni in se glasi:
"Župan za svoje mandatno obdobje določi 5-člansko strokovno komisijo".
3. člen
9. člen pravilnika se spremeni tako, da se pravilno glasi:
"Strokovna komisija v skladu z merili za vrednotenje športnih programov, zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno ovrednoti. Komisija direktorju občinske uprave, poda predlog o razdelitvi sredstev v okviru razpoložljivih sredstev proračuna za sofinanciranje športnih programov v Občini Mozirje, za leto za katero je objavljen razpis. Direktor občinske uprave vsem prijavljenim izvajalcem športnih programov izda sklep s katerim jih obvesti o izbranih programih in možnostjo pritožbe".
4. člen
12. člen odloka se spremeni in se pravilno glasi:
"Športni programi se sofinancirajo na osnovi pogodb ki jih pripravi občinska uprava, najkasneje v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa, s katerim direktor občinske uprave obvesti izvajalce programov o izbranih programih".
5. člen
Črta se 15. člen Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Mozirje.
6. člen
Pravilnik stopi v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/2006
Mozirje, dne 23. februarja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti