Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

988. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk, stran 2532.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe) 40., 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in spremembe), 8. in 9. člena Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98 in spremembe) in 17. člen Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 30. redni seji dne 16. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk
1. člen
Drugi odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk (Uradni list RS, št. 21/97, 43/97, 58/98, 65/00 in 69/03) se spremeni in glasi:
»Sedež zavoda: Majšperk 32 b.«
2. člen
Prva alinea prvega odstavka 6. člena se spremeni in glasi:
»za matično šolo: Osnovna šola Majšperk, Majšperk 32b,«.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 640-06/06
Majšperk, dne 16. februarja 2006
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost