Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

983. Odlok o dopolnitvi Odloka o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper-Capodistria, Bertoki-Bertocchi in Ankaran-Ancarano, stran 2525.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper-Capodistria, Bertoki-Bertocchi in Ankaran-Ancarano
Št. K3503-609/2005
Koper, dne 17. februarja 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 95/05) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 16. februarja 2006 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper-Capodistria, Bertoki-Bertocchi in Ankaran-Ancarano
1. člen
V 5. členu Odloka o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper-Capodistria, Bertoki-Bertocchi in Ankaran-Ancarano (Uradni list RS, št. 113/05) se za besedilom “hišnih številk” črta vejica in doda besedilo “ter morebitnih stroškov postopkov za izdajo novih osebnih dokumentov občanom,”.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K3503-609/2005
Koper, dne 16. februarja 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sull’integrazione al decreto sul mutamento e sulla determinazione delle nuove circoscrizioni territoriali degli abitati di Capodistria-Koper, Bertocchi-Bertoki e Ancarano-Ankaran
N.: K3503-609/2005
Capodistria, 17 febbraio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 8 della Legge sulla denominazione ed individuazione degli abitati, delle vie e dei fabbricati (Gazzetta uff. della RSS, n. 5/80, 42/86 e 8/90), visto l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB1 (Gazzetta uff. della RS, n. 100/05) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 95/05), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 16 febbraio 2006, ha accolto il
D E C R E T O
sul mutamento e sulla determinazione delle nuove circoscrizioni territoriali degli abitati di Capodistria-Koper, Bertocchi-Bertoki e Ancarano-Ankaran
Articolo 1
Nell’articolo 5 del Decreto sul mutamento e sulla determinazione delle nuove circoscrizioni territoriali degli abitati di Capodistria-Koper, Bertocchi-Bertoki e Ancorano-Ancaran (Gazzetta ufficiale della RS, n. 113/05), le parole “numeri civici” sono seguite da una virgola e dal seguente testo: “come pure di eventuali spese dei procedimenti per il rilascio di nuovi documenti personali ai cittadini interessati.”
Articolo 2
Il presente decreto ha effetto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: K3503-609/2005
Capodistria, 16 febbraio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti