Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

953. Odlok o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec, stran 2464.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05), 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 46/99, 24/03), v zvezi s 64. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 64/04 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 36. seji dne 31. 1. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec
1. člen
V Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 1/95) se v 9. členu v točki F podtočka 1 (na površinah, namenjenih za kmetijstvo in gozdarstvo) črtata prva in tretja alinea. V istem členu se v točki F črtajo še podtočke 2., 4. in 6. Dosedanja 3. podtočka postane 2. podtočka, 5. podtočka postane 3. podtočka, 7. podtočka postane 4. podtočka.
2. člen
V 10. členu 1.1 Lega objektov se v tretjem odstavku (novogradnje objektov so možne, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev sklenjenosti in oblikovne pojavnosti zazidave) črtata druga in tretja alinea. Tretji odstavek se po novem glasi:
»Novogradnje objektov so možne, če se izvajajo na zazidljivem zemljišču.«
3. člen
V 15. členu se črtajo prvi, drugi, četrti in peti odstavek. V istem členu se črtajo še šesti odstavek, razen prvega stavka (razpršena poselitev posameznih stanovanjskih hiš na 2. območju kmetijskih zemljišč ni dovoljena), ter sedmi, osmi in deveti odstavek.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-628/2005
Slovenj Gradec, dne 31. januarja 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost