Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

932. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območji KS Sinji Vrh in Vinica, stran 2440.

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2, 8/3 – popravek) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) župan občine Črnomelj sprejema naslednji
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območji KS Sinji Vrh in Vinica
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območji KS Sinji Vrh in Vinica (Uradni list RS, št. 70/95 in 121/03).
2. člen
Predlog bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v času uradnih ur občinske uprave.
Predlog bo razgrnjen po skrajšanem postopku od 27. februarja 2006 do vključno 13. marca 2006.
3. člen
Med javno razgrnitvijo tega sklepa se skliče javna obravnava. Javno obravnavo organizira Občina Črnomelj, ki zagotovi tudi potrebne strokovne razlage. Javna obravnava bo 8. marca 2006, ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Črnomelj.
4. člen
Pisne pripombe in predloge na razgrnjen predlog podajo zainteresirani na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-83/2005
Črnomelj, dne 22. februarja 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost