Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

919. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2006, stran 2430.

Na podlagi osmega odstavka 133. člena in četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB3 (Uradni list RS, št. 104/05) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. 2. 2006 sprejel
S K L E P
o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2006
I.
Uživalci starostne, invalidske, vdovske in družinske pokojnine imajo v letu 2006 pravico do varstvenega dodatka, če njihovi dohodki, skupaj z dohodki družinskih članov, v letu 2005 ne presegajo mesečno 85.206,47 SIT ali letno 1.022.477,64 SIT na posameznega družinskega člana.
II.
Dohodek iz samostojne dejavnosti samozaposlenega, ki se mu ugotavlja dobiček, se med skupne dohodke uživalca pokojnine in njegovih družinskih članov všteva tako, da se upošteva čisti dobiček, kot ga ugotovi pristojni davčni organ, brez upoštevanja investicij in olajšav po davčnih predpisih.
III.
Uživalec pokojnine dokazuje pogoje za pridobitev oziroma uživanje pravice do varstvenega dodatka z ustreznimi potrdili o višini katastrskega dohodka in drugimi dokazili. Ta dokazila je dolžan predložiti zavodu tudi ob vsaki spremembi premoženjskega stanja oziroma na zahtevo zavoda.
IV.
Uživalcu pokojnine, ki pravico do varstvenega dodatka uveljavlja v letu, v katerem je uveljavil pravico do pokojnine, se pri ugotavljanju pogoja premoženjskega cenzusa namesto plače iz preteklega leta upošteva znesek pokojnine ob odmeri, če je to zanj ugodnejše. Znesek pokojnine ob odmeri se upošteva tudi uživalcu pokojnine, ki v preteklem letu ni imel plače.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-6-4/2006
Ljubljana, dne 16. februarja 2006
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost