Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

906. Sklep o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za gospodarsko izkoriščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2006, stran 2421.

Na podlagi drugega odstavka 8.c člena:
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mošenika in Trebuščice za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 66/94, 71/94 – popr., 26/95 – popr., 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Hotoveljščica, Temenica, Briški potok, Brestrniški potok, Polskava, Ločnica in Hudičev graben, Trnavca, Blanščica, Petrovbrška grapa, Mišca, Bistrica, Češnjica, Milova, Hudinja, Sušjek in Sopota, Mlinščica ob Trnjekovem potoku, Mlinščica ob potoku Lokavšček, Tinščica, Pendirjevka-Maharovški potok-Čadraški potok, Ljubija, Kolenčeva struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 37/95, 49/03, 8/04 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Sopet-Strmec, Mlinščica ob Podlipščici, Drtijščica, Bistričica ob Kamniški Bistrici, Mlinščica ob Želimeljščici, Artišnica in Krka za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 31/96, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Rača, Prekopski potok (Lačni potok), Mlinščica ob Bistrici na Dolenjskem, Piroški potok, Lipovški graben, Ljubija, Polskava, Struga – pritok Sore in Lepenja za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 45/96, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mučka Bistrica, Studena in Brestanica (Topliški potok) za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 45/96, 49/03, 38/04 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Šujica, Mlinščica ob Besnici, Krka, Brložnica in Lobnica za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 18/97, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mašelj z Divjim potokom, Mlinščica ob Reki v Zavrstniku in Briški potok za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 49/97, 49/03, 8/04 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na odseku vodotoka Šujica pri Horjulu in izvirov ob potoku Dobruša pri Mošnjah za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 57/98, 49/03, 8/04 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Artišnica, Zaplaninščica, Limovski graben in Sušica za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 5/00, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Ljubnica in Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 76/01, 49/03, 41/04 – ZVO-1 in 24/05),
drugega odstavka 8. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode v ribogojnici za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katero je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 50/03, 8/04 in 41/04 – ZVO-1) in
drugega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode v ribogojnici za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katero je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list RS, št. 61/04),
in prvega odstavka 8. člena
– Uredbe o koncesiji za rabo vode na odseku vodotoka Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 24/05) in
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnicah na delih vodnih teles površinskih voda Kobila, Dolski potok, Blanščica, pritok Žičnice, Sernica pod Sv. Ivanom, Peričnik, trije izviri – Šentjur, Podpeški jarek, Podvinsko – Žalska struga in Lava, Topliški potok in Lažiški potok, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list RS, št. 68/05 in 71/05 – popr.)
 
sprejme minister za okolje in prostor
S K L E P
o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za gospodarsko izkoriščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2006
I.
Cena osnove plačila znaša za 100 kg šarenke 54.938,00 tolarjev.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-16/2005
Ljubljana, dne 31. januarja 2006
EVA 2006-2511-0079
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost