Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

905. Pravilnik o sejnini in povračilu drugih stroškov članom Komisije za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj, stran 2420.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o sejnini in povračilu drugih stroškov članom Komisije za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj
1. člen
Ta pravilnik določa sejnino in povračilo drugih stroškov za sodelovanje pri delu v Komisiji za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj (v nadaljevanju: komisija), ki odloča v postopku za uveljavljanje pravice do odškodnine žrtvam kaznivih dejanj.
2. člen
Za udeležbo na seji komisije, ki traja do tri ure, pripada vsakemu članu in njegovemu namestniku sejnina v neto znesku 10.000,00 tolarjev, predsedniku in njegovemu namestniku pa 15.000,00 tolarjev. Za daljše seje jim pripada za vsako začeto uro sejnina, preračunana na eno uro v dvojnem znesku.
Za opravo zaslišanja na podlagi 35. člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05) pripada osebi, ki to dejanje opravi, za vsako začeto uro plačilo v neto znesku 5.000,00 tolarjev.
3. člen
Člani komisije in njihovi namestniki imajo pravico do povračila stroškov v zvezi z udeležbo na sejah in opravo zaslišanj v skladu z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 61/05).
4. člen
Sejnine in povračila stroškov se izplačajo v prvem naslednjem mesecu za seje v preteklem mesecu.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-111/2005
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
EVA 2006-2011-0017
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost