Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

898. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob potoku Trboveljščica na nekaterih zemljiških parcelah v Občini Trbovlje, stran 2394.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob potoku Trboveljščica na nekaterih zemljiških parcelah v Občini Trbovlje
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča na levem in desnem bregu potoka Trboveljščica na območju urejanja P7/1 – Nasipi v Občini Trbovlje.
2. člen
Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem in desnem bregu potoka Trboveljščica poteka po zemljiščih parc. št. 1397/86, 1397/387, 1397/167, 1397/168, 1397/388, 1493/3, 1493/9, 1493/11, 1493/12, 1493/13, 1493/14, 1493/15, 1811/54, 1811/60 in 1811/62, vse k.o. Trbovlje, in sega en meter od zunanje meje vodnega zemljišča potoka Trboveljščica, parc. št. 1811/64, 1811/63, 1811/61, 1493/10, 1397/335, 1397/334 in del parcele 1760/12, vse k.o. Trbovlje.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-10/2006/6
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
EVA 2006-2511-0081
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost