Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

897. Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (OdRRDRO4), stran 2393.

Na podlagi 14.a in 14.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije upoštevaje 5. in 6. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I/06-22 z dne 16. 2. 2006, s katero je razveljavilo I/9, I/10, I/11, I/12 in I/15 točke Sklepa Državnega zbora Republike Slovenije o ugotovitvi, da posamezna območja ne izpolnjujejo pogojev za ustanovitev občine oziroma za spremembo njenega območja, št. 020-01/90-1/163 z dne 15. 12. 2005 (v nadaljnjem besedilu: Sklep državnega zbora), ponovno obravnaval v teh točkah navedene predloge za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih območij, ob smiselni uporabi določb 4. točke 260. člena in prvega odstavka 261. člena v zvezi s 4. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo) pa ponovno obravnaval zadevne predloge iz I/4, I/5 in I/13 točke Sklepa državnega zbora ter upoštevaje Mnenje Vlade Republike Slovenije o ponovni oceni o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev novih občin, št. 020-01/90-1/163 z dne 24. 2. 2006, na seji dne 1. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (OdRRDRO4)
I. Določitev referendumskega območja za ustanovitev občine z izločitvijo dela občine v novo občino:
1. Kot referendumsko območje se določi del občine Gorenja vas - Poljane, ki naj bi se izločil iz občine Gorenja vas - Poljane v novo občino Poljane in obsegal območja naslednjih naselij:
BUKOV VRH, ČETENA RAVAN, DELNICE, DOBJE, DOLENČICE, DOLENJA RAVAN, DOLENJA ŽETINA, DOLENJE BRDO, GORENJA RAVAN, GORENJA ŽETINA, GORENJE BRDO, HOTOVLJA, JARČJE BRDO, JAVORJE, JAZBINE, KREMENIK, KRIVO BRDO, LOM NAD VOLČO, LOVSKO BRDO, MALENSKI VRH, MLAKA NAD LUŠO, MURAVE, PODOBENO, PODVRH, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO, PREDMOST, SMOLDNO, SREDNJA VAS-POLJANE, VINHARJE, VOLČA, ZAKOBILJEK, ZAPREVAL, ŽABJA VAS.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Gorenja vas - Poljane v novo občino z imenom Poljane in sedežem v Poljanah nad Škofjo Loko?"
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
Na referendumskem območju se referendumski izid ugotavlja posebej za naselja na območju krajevne skupnosti Javorje.
2. Kot referendumsko območje se določi del občine Cerknica, ki naj bi se izločil iz občine Cerknica v novo občino Rakek in obsegal območja naslednjih naselij:
IVANJE SELO, RAKEK, RAKOV ŠKOCJAN, SLIVICE, UNEC.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Cerknica v novo občino z imenom Rakek in sedežem v Rakeku?"
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
3. Kot referendumsko območje se določi del občine Mozirje, ki naj bi se izločil iz občine Mozirje v novo občino Rečica ob Savinji in obsegal območja naslednjih naselij:
DOL-SUHA, GRUŠOVLJE, HOMEC, NIZKA, POLJANE, REČICA OB SAVINJI, SPODNJA REČICA, SPODNJE POBREŽJE, ŠENTJANŽ, TRNOVEC, VARPOLJE, ZGORNJE POBREŽJE.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Mozirje v novo občino z imenom Rečica ob Savinji in sedežem na Rečici ob Savinji?"
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
4. Kot referendumsko območje se določi del občine Spodnja Idrija, ki naj bi se izločil iz občine Idrija v novo občino Spodnja Idrija in obsegal območja naslednjih naselij:
GORENJA KANOMLJA, GORENJI VRSNIK, GOVEJK, IDRIJSKE KRNICE, KORITA, LEDINE, LEDINSKE KRNICE, MASORE, MRZLI VRH, PEČNIK, SPODNJA IDRIJA, SPODNJA KANOMLJA, SPODNJI VRSNIK, SREDNJA KANOMLJA, ŽIROVNICA.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Idrija v novo občino z imenom Spodnja Idrija in sedežem v Spodnji Idriji?"
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
5. Kot referendumsko območje se določi del občine Trebnje, ki naj bi se izločil iz občine Trebnje v novo občino Šentrupert in obsegal območja naslednjih naselij:
BISTRICA, BRINJE, DOLENJE JESENICE, DRAGA PRI ŠENTRUPERTU, GORENJE JESENICE, HOM, HRASTNO, KAMNJE, MALI CIRNIK PRI ŠENTJANŽU, OKROG, PRELESJE, RAKOVNIK PRI ŠENTRUPERTU, RAVNIK, ROŽENBERK, SLOVENSKA VAS, STRAŽA, ŠENTRUPERT, ŠKRLJEVO, TRSTENIK, VESELA GORA, VRH, ZABUKOVJE, ZALOKA, RAVNE NAD ŠENTRUPERTOM, KOSTANJEVICA.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Trebnje v novo občino z imenom Šentrupert in sedežem v Šentrupertu?"
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
6. Kot referendumsko območje se določi del občine Bled, ki naj bi se izločil iz občine Bled v novo občino Gorje in obsegal območja naslednjih naselij:
GRABČE, KRNICA, MEVKUŽ, PERNIKI, PODHOM, POLJŠICA PRI GORJAH, RADOVNA, SPODNJE GORJE, SPODNJE LAZE, VIŠELNICA, ZGORNJE GORJE, ZGORNJE LAZE.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Bled v novo občino z imenom Gorje in sedežem v Zgornjih Gorjah?"
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
7. Kot referendumsko območje se določi del občine Vrhnika, ki naj bi se izločil iz občine Vrhnika v novo občino Log-Dragomer in obsegal območja naslednjih naselij:
DRAGOMER, LOG PRI BREZOVICI, LUKOVICA PRI BREZOVICI.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Vrhnika v novo občino z imenom Log-Dragomer in sedežem v Dragomeru?"
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
8. Kot referendumsko območje se določi del občine Lenart, ki naj bi se izločil iz občine Lenart v novo občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah in obsegal območja naslednjih naselij:
JUROVSKI DOL, MALNA, SPODNJI GASTERAJ, SREDNJI GASTERAJ, VARDA, ZGORNJE PARTINJE, ZGORNJI GASTERAJ, ŽITENCE.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Lenart v novo občino z imenom Sveti Jurij v Slovenskih goricah in sedežem v Jurovskem dolu?"
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
II. Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 9. aprila 2006.

III. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 8. marec 2006.

IV. Za izvedbo tega odloka skrbi Republiška volilna komisija.

V. Z dnem objave tega odloka se razveljavijo točke I/4, I/5 in I/13 Sklepa Državnega zbora Republike Slovenije o ugotovitvi, da posamezna območja ne izpolnjujejo pogojev za ustanovitev občine oziroma za spremembo njenega območja št. 020-01/90-1/163 z dne 15. 12. 2005.

VI. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/90-1/163
Ljubljana, dne 1. marca 2006
EPA 742-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost