Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2006 z dne 28. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2006 z dne 28. 2. 2006

Kazalo

885. Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja šolstva, stran 2382.

Na podlagi četrte alineje 9. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja šolstva
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina dodatka za dvojezičnost ravnateljev in direktorjev (v nadaljnjem besedilu: direktorji) s področja šolstva, ki delajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, kjer je italijanski ali madžarski jezik tudi uradni jezik, in poteka dejavnost vzgoje in izobraževanja v italijanskem jeziku ali v slovenskem in madžarskem jeziku.
2. člen
Direktorju pripada dodatek za dvojezičnost v naslednji višini:
+----------+-----------------------------+------------------+--------------+
| Šifra  |  Tip osebe javnega prava  | Ime delovnega  | Dodatek za |
|delovnega |               |   mesta    | dvojezičnost |
| mesta  |               |         |  v % od  |
|     |               |         |osnovne plače |
|     |               |         |       |
+----------+-----------------------------+------------------+--------------+
|B017306  |Višja strokovna šola (VSŠ)  |Direktor VSŠ   |   6%   |
|     |               |         |       |
+----------+-----------------------------+------------------+--------------+
|B017307  |Višja strokovna šola -    |Ravnatelj VSŠOE  |   6%   |
|     |organizacijska enota (VSŠOE) |         |       |
|     |               |         |       |
+----------+-----------------------------+------------------+--------------+
|B017310  |Šolski center (ŠC)      |Direktor ŠC    |   6%   |
|     |               |         |       |
+----------+-----------------------------+------------------+--------------+
|B017312  |Srednja šola (SŠ)      |Direktor/ravnatelj|   6%   |
|     |               |SŠ        |       |
|     |               |         |       |
+----------+-----------------------------+------------------+--------------+
|B017313  |Srednja šola (SŠ)      |Ravnatelj SŠ   |   6%   |
|     |               |         |       |
+----------+-----------------------------+------------------+--------------+
|B017314  |Srednja šola -        |Ravnatelj SŠOE  |   6%   |
|     |organizacijska enota (SŠOE) |         |       |
|     |               |         |       |
+----------+-----------------------------+------------------+--------------+
|B017316  |Osnovna šola (OŠ)      |Ravnatelj OŠ   |   6%   |
|     |               |         |       |
+----------+-----------------------------+------------------+--------------+
|B017317  |Osnovna šola s prilagojenim |Ravnatelj OŠPP  |   6%   |
|     |programom (OŠPP)       |         |       |
|     |               |         |       |
+----------+-----------------------------+------------------+--------------+
|B017321  |Zavod za vzgojo in      |Ravnatelj ZPP   |   6%   |
|     |izobraževanje otrok in    |         |       |
|     |mladostnikov s posebnimi   |         |       |
|     |potrebami (ZPP)       |         |       |
|     |               |         |       |
+----------+-----------------------------+------------------+--------------+
|B017320  |Zavod za vzgojo in      |Direktor ZPP   |   6%   |
|     |izobraževanje otrok in    |         |       |
|     |mladostnikov s posebnimi   |         |       |
|     |potrebami (ZPP)       |         |       |
|     |               |         |       |
+----------+-----------------------------+------------------+--------------+
|B017322  |Zavod za vzgojo in      |Ravnatelj ZPPOE  |   6%   |
|     |izobraževanje otrok in    |         |       |
|     |mladostnikov s posebnimi   |         |       |
|     |potrebami - organizacijska  |         |       |
|     |enota (ZPPOE)        |         |       |
|     |               |         |       |
+----------+-----------------------------+------------------+--------------+
|B017325  |Dijaški dom (DD/ DDOE)    |Ravnatelj DD/DDOE |   6%   |
|     |               |         |       |
+----------+-----------------------------+------------------+--------------+
|B017327  |Glasbena šola (GŠ)      |Ravnatelj GŠ   |   6%   |
|     |               |         |       |
+----------+-----------------------------+------------------+--------------+
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0070-21/2006
Ljubljana, dne 22. februarja 2006
EVA 2006-3311-0027
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost