Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

257. Sklep (št. 11.5 – 310), stran 596.

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je na 22. seji, dne, 19. 10. 2004 skladno s 16. členom Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99), v zvezi z odprodajo zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, sprejel naslednji
S K L E P
(št. 11.5 – 310)
1. Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se zemljišče s par. št. 2950/14 v k.o. Podgorje velikosti 104,00 m2, ki predstavlja del opuščene struge Suhodolnice in zemljišče s par. št. 2866/1 k.o. Podgorje v velikosti 318,00 km2, ki predstavlja del opuščene ceste izvzame iz režima javno dobro.
2. Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec dalje soglaša, da se zemljišče s par. št. 2863/3 cesta v izmeri 19,00 m2 prenese v režim javno dobro.
3. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 062-02-15/2004-219
zveza spis št. 35300-1/96
Slovenj Gradec, dne 21. oktobra 2004
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.