Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

254. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 592.

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03 ter 106/05) ter Odloka o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/98) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne 20. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
Ta odlok določa volilne enote za lokalne volitve v Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec ter spremembe števila članov sveta, ki se voli v posamezni volilni enoti.
Črta se tudi pridevnik primestna, tako da se po novem glasi samo Vaška skupnost in ne več Primestna vaška skupnost
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Volilne enote za Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec v Mestni občini Slovenj Gradec
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec šteje petindvajset članov.
Za volitve se določijo tri volilne enote, in sicer:
1. Volilna enota št. 1 – zajema območje Četrtne skupnosti Polje, Center, Legen – mesto, Stari trg – mesto in Štibuh, v kateri se voli dvanajst članov občinskega sveta,
2. Volilna enota št. 2 – zajema območje Vaške skupnosti Stari trg, Sele, Podgorje, Šmiklavž in Razbor, v kateri se voli pet članov občinskega sveta,
3. Volilna enota št. 3 – zajema območje Vaške skupnosti Pameče, Gradišče, Šmartno, Turiška vas in Legen, v kateri se voli osem članov občinskega sveta.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-07-1/2004
Slovenj Gradec, dne 22. decembra 2005
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.