Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2006 z dne 20. 1. 2006

Kazalo

253. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma dolomita Log II, stran 592.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1), v nadaljnjem besedilu: ZUreP – 1, ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Sevnica dne 13. 1. 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma dolomita Log II
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta z obveznimi prilogami:
– predlog občinskega lokacijskega načrta za izkoriščanje kamnoloma dolomita Log II,
ki ga je izdelal AR Projekt d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica;
– Okoljsko poročilo, ki ga je izdelal Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., Jarška cesta 30, 1230 Domžale;
– Revizijsko poročilo okoljskega poročila, ki ga je izdelal ICRO – Institut za celostni razvoj in okolje, Savska cesta 5, 1230 Domžale.
2. člen
Javna razgrnitev bo potekala v času od 2. 2. 2006 do 2. 3. 2006:
– v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur;
– v prostorih Krajevne skupnosti Boštanj, Boštanj 30, 8294 Boštanj, v času uradnih ur;
– v prostorih večnamenskega doma na Logu, vsak torek in sredo od 18.–19. ure.
3. člen
Javna obravnava predloga občinskega lokacijskega načrta bo v četrtek, 23. 2. 2006, ob 18. uri v prostorih večnamenskega doma na Logu.
4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi ali kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve do konca javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-0003/2004
Sevnica, dne 13. januarja 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.